Apple Mac mini 10 Core CPU (M2, 2023

Apple Mac mini 8 Core CPU (M2, 2023)

MacBook Pro 14-inch (M2, 2023)

MacBook Pro 16-inch (M2, 2023)

MacBook Air 13 (M2, 2022)

MacBook Pro 13 (M2, 2022)

MacBook Pro 14-inch, 2021

MacBook Pro 16-inch, 2021

iMac 24-inch (M1, Two ports, 2021)

Macbook Pro 13.3 (M1 chip, 2020)

Macbook Air 13.3 (M1 chip, 2020)

Mac Mini (M1 chip, 2020)

iMac 24-inch (M1, Four ports, 2021)